Köp billiga pallställ

​Pallställ är fortfarande det vanligaste lagringssystemet i svenska företag. Att använda pallställ är både funktionellt och ekonomiskt. Fördelen med pallställ är att de kan uppfylla höga krav gällande flexibilitet. De är enkla att montera och de kan byggas på om behovet av pallhantering ökar. Det finns också en rad tillbehör till pallställ. Förutom olika typer av balkar och stolpar finns flera användbara säkerhetstillbehör.

För den som letar efter extra billiga pallställ lönar det sig att satsa på begagnat. Pallställ i hög kvalitet står sig mycket bra över tid. Modeller i standardutförande kan ge mycket bra åtkomst till alla pallar och det finns starka konstruktioner som klarar en enorm lastkapacitet. De är också designade för att befintliga sektioner ska kunna byggas på med nya sektioner. Även säkerheten kan förbättras ytterligare med till exempel stolpskydd.

Pallställ för alla behov

Vad som är viktigast vid köp av begagnade pallställ är att de uppfyller gällande standarder. Begagnat behöver inte nödvändigtvis innebära sämre kvalitet, men det är viktigt att de blivit kontrollerade och inte har några skador. För att hålla nere lagerkostnaden är det också bra om begagnade pallställ kommer från samma tillverkare. Då behövs ett mindre förråd av reservdelar.

Europeiska och svenska standarder

Det finns en rad standarder för pallställ. Några av de vanligast förekommande är SS-EN 15512, SS-EN 15620, SS-EN 15629 och även SS-EN 15635. Fördelen med att köpa produkter som uppfyller en sådan standard är att man vet att de håller måttet, vilket kan vara väldigt viktigt inte minst ur säkerhetssynpunkt. Tillverkningen av pallställ sker i regel med både kvalitet och säkerhet i fokus. Begagnade produkter som uppfyller kraven är ofta en mycket klok investering när det är viktigt att hålla nere kostnaden för en lagerlösning.​​​​​