När ni behöver plattlyftare

Det kan vara en god idé att satsa på plattlyftare om det är så att ni ska anlägga plattor på stora områden. Med plattlyftare går det snabbare att lyfta upp stenar och plattor. En plattlyftare underlättar för markstensanläggning och för stenläggningsarbeten. Det finns plattlyftar som är för maskinella lyft och det finns manuella lyftredskap med olika sorters vakuumteknik. Olika modeller av dessa hittar du hos Epox. De har plattlyftar som bygger på två olika sorters tekniker.

En typ är att lyfta med hjälp av vakuum. Passar bra på lufttäta material. Den andra tekniken bygger på en turbofläkt. Den kan användas på alla typer av betongplattor även om de är porösa. Mer information om båda dessa tekniker finner du på Epox hemsida.

Satsa på plattlyftar

Att använda en plattlyftare i arbetet är bra för då går det snabbare samt att det är mer ergonomiskt sätt att jobba på. Man minskar läggningstiden samt att man minskar riskerna för olika sorters belastningsskador och förslitningsskador. Om det är så att ni är i behov av flera plattlyftare så ska ni besöka Epox och deras hemsida. Där finns det flera modeller av dessa lyftar.

Detta företag har även ett stort utbud av andra typer av maskiner och produkter. Bland annat finns det flera typer av anläggningsmaskiner och byggmaskiner. I deras utbud finns bland annat olika sorters lyftredskap, men även olika typer av sågar, slipar och mycket mer. Ni kan se hela deras utbud på deras sida som de har. Det går även bra att kontakta dem direkt.

Satsa på anläggning med jonbytare

Det är bra att ha en anläggning med jonbytare på olika industrier. Med selektiv jonbytare så kan tungmetaller behandlas på rätt sätt. Det är vissa typer av industrier, som har ett avloppsvatten med metallhalter i sig. Det får inte släppas ut tungmetaller i naturen hur som helst. Det är ett krav från myndigheter när det kommer till sådana utsläpp.

Genom att satsa på selektiva jonbytaranläggningar så kan ni uppfylla myndigheternas utsläppskrav på just tungmetaller. Inom branscher där resterna av tungmetaller är stor, är det bra att använda en anläggning som behandlar dem. Att ha en selektiv jonbytaranläggning är ett bra komplement till ett vanligt reningsverk.

Använd er av en selektiv jonbytaranläggning

Är det så att ni har en industri eller jobbar inom en bransch där det förekommer mycket tungmetaller i avloppsvattnet, så är det ett måste att ha en selektiv jonbytare. Det kan ni få via att satsa på en selektiv jonbytaranläggning. Det är en anläggning för behandling av vissa typer av metallhaltiga avloppsvatten. Om man har för stor andel av tungmetaller i sitt avloppsvatten, så uppfyller man inte myndigheternas krav. En jonbytare samt ett reningsverk gör att ni följer de utsläppskrav som finns.

Är det så att ni vill veta mer om vad det innebär att ha en jonbytare samt om ni även behöver vattenrening, så är det en god idé att kontakta Eurowater. Detta företag sysslar dels med vattenrening samt att de erbjuder selektiva jonbytaranläggningar. Besök deras hemsida och läs mer om vad de kan göra för er.

Specialmaskiner på beställning

En ide på en maskin kan gå att förverkliga då det numer finns den tekniska och digitala precision som krävs för att avgöra om tillverkningen av specialmaskiner är möjlig i realiteten. Det finns långt fler uppfinnare än vad det finns resurser och numer finns det möjlighet att få sina ideer prövade. Många är de som låtit sina ideer angående specialmaskiner gå till spillo därför att de inte haft de resurser som krävs för att testa sina ideer. 

En idé kan övertas av andra för att de inte vetat hur de ska gå till väga för att få den hjälp för tillverkning av specialmaskiner som krävs för att veta om iden är genomförbar. Patent har gått förlorade till människor som haft resurserna som krävs för att skapa en prototyp av uppfinningen.

Innovationer inom maskiner för industri

Tror man på iden man har så finns det alla möjligheter att få prototypen av sin specialmaskin tillverkad. Det finns ingen anledning att låta geniala ideer gå till spillo eller att överlämna sina uppfinningar till någon annan. I det fall konstruktören och uppfinnaren har en konstruktionsspecifikation så är det ingenting som är omöjligt och det kan vara en god satsning att få sin plan prövad. I de fall konstruktionen fyller avsedd funktion och har den hållbarhet som förväntas kan man söka patent på sin idé. 

I dag finns all den teknik som krävs för att pröva de allra mest avancerade idéerna oavsett material och maskinella krav och det finns heller inga gränser för digitala möjligheter så till vida de är realistiskt genomförbara. Genom kunnande förverkligas kreativa innovationer.​

Pallställ för effektiv förvaring

Pallställ är något som är ypperligt att sats på om du är ute efter att ha en bra och effektiv förvaring. Med pallställage kan du effektivisera och organisera din arbetsyta på ett bra sätt. Du kan utöver ställningar för pallar även satsa på ytterligare lagerinredning, så att all lagring blir optimerad. Pallställningar är samma sak som pallställage, det är bara två olika benämningar på dem. 

Det är ett slags ställ där ni kan placera lastpallar som innehåller gods och då ovanpå varandra. Det innebär att även om ni har en liten yta, så får ni plats med mycket. Gods som förvaras på pallar och sedan i pallställen ger er mer golvyta. Det ger även en mycket bra översikt på vad ni har i lager samt att det är lätt att komma åt dem.

Hur säkra är pallställen?

Säkerhet är viktigt och pallställen ni väljer att använda er av har en maxvikt som den tål. Det är bra att kontrollera denna vikt innan ni fyller på med lastpallar. Det gäller även att inte stapla pallarna för högt, då det finns risk för ras. Det ska finnas belastningskyltar på pallställaget som bland annat visar fabrikat, modell, sektionsbelastning och bärplansbelastning. 

Det går att använda pallställen på fler sätt, än den konventionella metoden.  Därmed får ni fler lagringsmöjligheter. Då använder man sig av pallställskomponenter för att bygga olika lagermöjligheter. Se till att du även köper tillbehör och säkerhetsdetaljer till dina pallställ, så som stolpskydd, skyddsräcken, gavelskydd och så vidare.​​

Köp billiga pallställ

​Pallställ är fortfarande det vanligaste lagringssystemet i svenska företag. Att använda pallställ är både funktionellt och ekonomiskt. Fördelen med pallställ är att de kan uppfylla höga krav gällande flexibilitet. De är enkla att montera och de kan byggas på om behovet av pallhantering ökar. Det finns också en rad tillbehör till pallställ. Förutom olika typer av balkar och stolpar finns flera användbara säkerhetstillbehör.

För den som letar efter extra billiga pallställ lönar det sig att satsa på begagnat. Pallställ i hög kvalitet står sig mycket bra över tid. Modeller i standardutförande kan ge mycket bra åtkomst till alla pallar och det finns starka konstruktioner som klarar en enorm lastkapacitet. De är också designade för att befintliga sektioner ska kunna byggas på med nya sektioner. Även säkerheten kan förbättras ytterligare med till exempel stolpskydd.

Pallställ för alla behov

Vad som är viktigast vid köp av begagnade pallställ är att de uppfyller gällande standarder. Begagnat behöver inte nödvändigtvis innebära sämre kvalitet, men det är viktigt att de blivit kontrollerade och inte har några skador. För att hålla nere lagerkostnaden är det också bra om begagnade pallställ kommer från samma tillverkare. Då behövs ett mindre förråd av reservdelar.

Europeiska och svenska standarder

Det finns en rad standarder för pallställ. Några av de vanligast förekommande är SS-EN 15512, SS-EN 15620, SS-EN 15629 och även SS-EN 15635. Fördelen med att köpa produkter som uppfyller en sådan standard är att man vet att de håller måttet, vilket kan vara väldigt viktigt inte minst ur säkerhetssynpunkt. Tillverkningen av pallställ sker i regel med både kvalitet och säkerhet i fokus. Begagnade produkter som uppfyller kraven är ofta en mycket klok investering när det är viktigt att hålla nere kostnaden för en lagerlösning.​​​​​