Användningsområden för härdat glas

​Härdat glas har ett flertal användningsområden. Det härdade glaset används till exempel vid tillverkning av mobiltelefoner för att dessa ska kunna stå emot vardagens behandling av såväl vanliga men framför allt mindre vanligt slag. Dock har härdat glas ett långt bredare användningsområde och kan måttbeställas Det härdade glaset krossas med svårighet varför det till exempel är användbart till glasbord eller fönster som kräver större motståndskraft.

Det går att beställa härdat glas billigt enligt egna mått och användningsområdet begränsas endast av fantasin. För att ett härdat glas ska krossas krävs till exempel exakt precision där ett föremål kommer i exakt beröring med glaset som då krossas av vibrationen som uppstår vid mötet, men annars tål ett härdat glas långt mer än vad glas i normal tjocklek gör.

Säkerhetsglas

Härdat glas används till exempel vid tillverkning av dörrar och sidofönster till dörrar. I den formen av konstruktion fyller det härdade glaset den funktion som krävs för att motstå kraftiga och våldsamma kast som öppnade och stängda dörrar kan tänkas utsättas för vid normalt bruk. Glaset är också lämpligt vid konstruktionen av montrar och liknande, samt för glaskonstruktioner som ofta byter plats. Isolerglas kan måttbeställas efter behov.

Glaset mäter 8 mm och därutöver och glaset går även under benämningen säkerhetsglas. Den här typen av glas används ofta i utrymmen och inom områden där en högre grad av säkerhet är nödvändig. Glasets konstruktion innebär att i de fall isolerglaset krossas kommer glasrutan att pulveriseras och krossas till ett oräkneligt antal små bitar. Bilfönster är gjorda av härdat glas men användningsområdet är långt större än så.​